Isnin, 5 Mac 2018

Wanna One - I.P.U (I Promise You) [Easy-Lyrics]

Tiada ulasan :

bot kot chi
to ro ji don nal
gu del cho um man nat jo
nas so run tol lim gwa
du ryo un sol lem du ri
dwi sok ki don nal
hi je so ya mal he yo
nam ma ni go bi na sot jo oo
ot jo myon gut te ga
ma ji ma gi ra go
seng gak ke sot gi ye..

so tun nal
ga sum mep pu mo ju wot ton
mon nan nal
gik ko i a na ju wot ton
gu de nun pi chul la jik do
gi yok ke yon na
wen jok ga sum me se gil ke
yo yong won nih

yak sok ke yo
it ji an ket ta go
nal da shi te yon na ge he jun nol
I Promise You, I Promise You
ne ga do ma ni do
ja ral ke yo

yak sok ke yo
not chi an ket ta go
ne ge bit chi dwe yo jun gu del
I Promise You, I Promise You
bin na don bom na rap pe
yak sok ke yo

dan ha na ra do
ne pyo ni dwe ju gil
ba rat ton gut te
se sangi nal so gyo do
nom ma nun nal mi do jwos sot ji
pi ji mot tan kot cho rom
shi dul su do it ton nal
a ra bwa jwot ton no nik ka
hun dul li don nal ja ba jun no nik ka, hu..

se sam su re ha ru ha ru ga
no mu na so junge
son mul gat tun na nal
me il me i ri gin nyo mil gat te
te yange an gyo bo rin dal cho rom
no mu yep pu ge
ot ton bit bo da do
ban ja gyo yong won nih

yak sok ke yo
it ji an ket ta go
nal da shi te yon na ge he jun nol
I Promise You, I Promise You
bin na don bom na rap pe
yak sok ke yo

myot bo ne ge jo ri sut chi go
shi ga ni u ril jin na ga do
cho um me u ril lit jim ma ra yo oh
I Promise You Babe
gi yok ke yo

na jot cha do mol lat ton
na rul la ra bwa jwot ton
gu de ga is so ji gum me
ne ga it tan gol
gok jong ma Remember
yong won ni I Remember
Forever And Ever
I Promise You

yak sok ke yo
byon chi an ket ta go
ji gum mi de ro sal me kut ka ji
I Promise You, I Promise You
bin na don bom na rap pe

I Promise You,
oo oo ow,
oo oo ow
I Promise You
oo oo ow,
oo oo ow
gu de ap pen na
yak sok ke yo